Tercüme ve Evrak Tasdik Takip İşlemleri

TERCÜME

Tercüme: Bulgarca'dan yabancı dillere ve yabancı dillerden Bulgarca'ya olmak üzere 40'ın üzerinde dilde tercüme işleri yapılır. Bulgaristan mevzuatına göre, tüm bu dillerde çeviriler yapan Yeminli Tercümanlar, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Yeminli Tercümanlardır ve imzalarının doğruluğu bu Müdürlük tarafından tasdiklenir.

Not: Bulgaristan mevzuatına göre, bir yabancı dilden başka bir yabancı dile (örneğin İngilizce'den Almanca'ya veya Almanca'dan İngilizce'ye) resmi tercüme yapılamaz. Bu tercüme önce Bulgarca'ya, ondan sonra Bulgarca'dan istenilen dile yapılabilir.

Tercüme İçerikleri:

• Uluslararası yazışmalar, kitap, dergi, katalog, broşür, diger basılı malzemeler ve her türlü evrak tercümeleri;
• Web sitesi tercümeleri, özel yazılımlar, özel programlar ve metin içerikleri tercümeleri;
• Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İlişkileri Müdürlüğü tarafından tasdikli ve yeminli tercüme hizmetleri;
• T.C YÖK`ün şartlarına göre öğrenci diplomaları ve belgelerinin tasdik ve tercüme işleri;
• Teknik, hukuki, tıbbi, ekonomik, mali v.s. konularda deneyimli yeminli tercümanlar tarafından verilen tercüme hizmetleri;
• Türkiye'den veya herhangi bir ülkeden e-posta, faks, kurye ya da posta ile tercüme alıp gönderme imkanları...

Önemli notlar:

• Türkiye'den alınıp Bulgaristan'da kullanılacak her türlü evrak, veren makamın veya noterin imza ve mühürlerinden başka kaymakamlıklardan veya valiliklerden alınan "Apostille" veya Türkçe deyimiyle "Tasdik Şerhi" damgasını da taşımalı ve Türkiye'de tercüme edilmemelidir, çünkü Türkiye'de yapılan tercüme Bulgaristan'da geçerli değildir.

• Yukarıda adı geçen tercümelerin geri iadesi posta yolu ile yapılırsa, söz konusu fiyatlara tarafımızca ancak posta masrafı ilave edilebilir. Yapılabilecek başka fiyat ilaveleri Tercüme Bürosu Yetkilileriyle görüştükten veya yazıştıktan sonra yapılabilir.

• Evraklarını bize elden ulaştırma imkanı olmayanlar, büro yetkililerine telefon veya e-mail ile ulaşıp bunun nasıl yapılabileceği konusunda bilgi alabilirler.


+ 359 896 860 188
İŞ SAATLERİ
Pazartesi:

09:30-17:30


Salı:

09:30-17:30

Çarşamba:

09:30-17:30


Perşembe:

09:30-17:30

Cuma:

09:00-17:30


Cumartesi:

Resmi günlerde