Ticaret Temsilciliği Kuruluşları

YABANCI BİR ŞİRKETİN BULGARİSTAN TEMSİLCİLİĞİNİ AÇMAK İÇİN NELER GEREKLİ ?

1. Türkiye'de kurulu faal bir şirketin Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bir veya fazla (kaç varsa) ilanlarının fotokopisi Ticaret Sicil Memurluğu'nda veya Ticaret Odasında (kesinlikle noterde değil) "Aslı gibidir" şeklinde tasdikletildikten sonra Valilikten veya Kaymakamlıktan "Apostille" (Tasdik Şerhi) damgası alınır.

2. Şirketin kuruluş tarihiyle ilgili olarak Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil Tasdiknamesi ve Ticaret Odası'ndan Sicil Kaydının (Faaliyet Belgesi'nin) asılları veya noter tasdikli suretleri Valilikten veya Kaymakamlıktan "Apostille" (Tasdik Şerhi) ile tasdikletilir.

3. Türkiye'deki şirket bir Genel Kurul toplantısı yaparak Bulgaristan'da ticaret temsilciliğinin açılması için karar alır. Kararda, şirketin Bulgaristan'da kim ve kimler tarafından temsil ve idare edileceği ve o kişinin yetkileri belirtilmiş olur. Karar Defteri'ne işlenecek bu kararın bir fotokopisi çekilerek noterde ve Valilikte veya Kaymakamlıkta yukarıdaki işlemler yaptırtılır.

4. Şirketin Bulgaristan'daki ticaret temsilciliğini yönetecek olan kişi Türkiye'deki şirkette müdür veya imza yetkilisi sıfatında değilse, şirket müdürünün veya yetkilisinin ona “Bulgaristan'da ticaret temsilciliği açtırması, temsilciliğin açtırılmasıyla ilgili olarak iş takibi için Bulgaristan'da kendi takdirine göre birilerine vekaletname vermesi, bu temsilciliğin yönetimini yapması, şirketi kendi imzası ile temsil ve ilzam etmesi ve şirketin faaliyet alanlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olması için” ve dilerse başka işler için de noter tasdikli bir vekaletname vermesi gerekir. Bu orijinal vekaletname de noter tasdikinden sonra Valilikte veya Kaymakamlıkta “Apostille'necektir. (Bir noterde verilmiş vekaletnamenin fotokopisi yapılarak başka bir notere suret tasdiki yaptırılmış vekaletname örneği geçerli değildir).

5. Şirketin Bulgaristan'daki temsilciliğini idareyle yetkili kişi, Bulgaristan'a gelip burada yaptırtılacak başka işlemleri takip ettirmek için avukatına vekalet verir ve kendi orijinal imza sirkülerini Bulgar noterine onaylatır.

NOT: Türkiye'de yaptırtılacak 1, 2 ve 3. şıktaki işlemler orada tercüme ettirilmez, ettirilse de Bulgaristan'da kabul görmez ve yeniden tercüme ettirilir.

ÖNEMLİ NOT: Yabancı uyruklu özel kişi ile tüzel kişinin Bulgaristan'da kuracakları şirketlerin avantajları ve dezavantajları:

1. Özel kişinin (kişilerin) kuracağı Bulgar şirketi, mahkeme kararındaki İştigal Konusu'nda yer alan faaliyet alanlarının dışındaki faaliyetleri de gerçekleştirebilir, yeter ki, kanunla veya hükumetin geçici bir kararnamesiyle yasaklanmış faaliyetler olmasın. Ancak 10 (on) Bulgar vatandaşına sigortalı istihdam sağlamak zorundadır. Bu şart, tüzel kişinin kuracağı Bulgaristan şubesi için de geçerlidir.

2. Tüzel kişinin kuracağı Bulgaristan ticaret temsilciliği 10 kişiye istihdam sağlamak zorunda değildir, buna rağmen Bulgaristan oturumu alabilir. Ancak beş yıl sürekli oturumdan sonra sabit oturum alamaz ve dolayısıyla Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunamaz. Böyle bir temsilcilik Bulgaristan'da ticari faaliyet gösteremez. Ancak şirketi temsil etmekle, Bulgaristan'da pazar araştırmaları, görüşmeler, sözleşmeler yapmakla yetinmek zorundadır.


+ 359 896 860 188
İŞ SAATLERİ
Pazartesi:

09:30-17:30


Salı:

09:30-17:30

Çarşamba:

09:30-17:30


Perşembe:

09:30-17:30

Cuma:

09:00-17:30


Cumartesi:

Resmi günlerde