Şirket Kuruluşları

BULGARİSTAN'DA ÖZEL KİŞİ OLARAK ŞİRKET KURMAK İÇİN NELER GEREKLİ ?

1. Şirket kuracak kişinin (kişilerin) Türkiye'deki Bulgaristan Konsolosluklarının birisinden normal giriş vizesi alıp Bulgaristan'a gelmeleri gerekir. Bu şart şirkette yetki sahibi olacak kişiler için özellikle geçerlidir. Türkiye'den başka bir evrak veya belge getirmelerine gerek yoktur.

2. Ltd. Şti.'nin kuruluş sermayesi en az 2 Leva veya 1 Avro'dur.

3. Şirketin A'dan Z'ye kuruluşu için ücret dahil olmak üzere, 700 leva (yaklaşık 360 Avro) masraf gerekir. Fiyat sabit olup hiçbir artısı eksisi olamaz.

NOT 1. Şirketin kurulmasını mutlaka Bulgaristan'da beklemek zorunluluğu yoktur. Bir vekaletnameyle bütün işler takip edilir.

NOT 2. Bu 700 levalık masraf parasına şirketin Ticaret Odası'na kayıt harcı dahil değildir, çünkü Bulgaristan'da böyle bir mecburiyet yoktur. Arzu eden, zaman zaman değişen Ticaret Odası Kayıt Harcını öder (100 - 130 levadır), istediği zaman kaydını yaptırtır. Ancak tarafımızdan işçilik ücreti alınmaz. Bunun zahmeti yukarıdaki ücrete dahildir.

NOT 3. Türkiye'den farklı olarak Bulgaristan'da TEK KİŞİLİ LTD. ŞTİ. ve TEK KİŞİLİ A.Ş. de kurulabilir. Sahibi tek kişidir. Bu kişi özel de olabilir, tüzel de. Hak ve yükümlülüklerinde olduğu gibi, masraflarında ve sermaye parasında da çok kişili şirketten bir farkı yoktur.

NOT 4. Şirket kurulduktan sonra şirket ortakları (sahipleri) Bulgar Polis Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nin takdirine göre, Bulgaristan'da 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık oturma hakkını kazanırlar. Bu haktan faydalanmak için Bulgaristan'a tekrar gelmek, ancak bu defa 'ticari "d"vizesi' ile gelmek gerekir. Bu vizeyi talep etmek için Bulgaristan'da hazırlanacak evrak dosyası vardır. Oturum almak için adayların üçer fotoğrafı ve oturum süresine göre değişen oturum masrafları gerekir. Oturum masrafları şöyledir: 3 ve 6 aylık - 200 +30 leva; 12 aylık - 500 + 30 leva. Süresi dolduktan sonra oturum uzatılabilir, ancak bazı şartları vardır. Onlar da şunlardır:

1. Yabancı uyruklu bir kişi Bulgaristan'da iş yapmak istiyorsa, en az 10 (on) Bulgar vatandaşına sigortalı istihdam sağlamak zorundadır;

2. Şirketinin faaliyetini devam ettirmek zorundadır;

3. Vergi mükellefi olarak vergi borcu bulunmamalıdır;

4. Bulgaristan'da geçim kaynağının ispatı olarak herhangi bir Bulgar bankasında kendi şahsı adına en az 3 000 leva para bulundurmalıdır;

5. Bütün bu dört şık, ilgili makamlardan alınacak belgelerle kanıtlanmalıdır.

BULGARİSTAN'DA TÜZEL KİŞİ OLARAK ŞİRKET KURMAK İÇİN NELER GEREKLİ ?

1. Türkiye'de kurulu faal şirketin Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki ilanının fotokopisi noterde "Aslı gibidir" şeklinde tasdikletildikten sonra Valilikten veya Kaymakamlıktan "Apostille" (Tasdik Şerhi) damgası alınır.

2. Şirketin tarihiyle ilgili olarak Ticaret Sicil Memurluğundan bir belge ve Ticaret Odası'ndan Sicil Kaydının (Faaliyet Belgesi'nin) fotokopisi noterde "Aslı gibidir" şeklinde tasdiklenip Valilikten veya Kaymakamlıktan "Apostille" (Tasdik Şerhi) damgası alınır.

3. Türkiye'deki şirket bir Genel Kurul toplantısı yaparak Bulgaristan'da temsilciliğinin veya şubesinin açtırılması için karar alır. Kararda, şirketin Bulgaristan'da kim ve kimler tarafından temsil ve idare edileceği ve o kişinin yetkileri belirtilmiş olur. Karar Defteri'ne işlenecek bu kararın bir fotokopisi çekilerek noterde ve Valilikte yukarıdaki işlemler yaptırtılır.

4. Şirketin Bulgaristan'daki temsilciliğini veya şubesini yönetecek olan kişi Türkiye'deki şirkette müdür veya imza yetkili sıfatında değilse, şirket müdürünün veya yetkilisinin ona “Bulgaristan'da temsilcilik ya da şube açtırması, bu temsilciliğin veya şubenin yönetimini yapması, şirketi kendi imzası ile temsil ve iltizam etmesi ve şirketin faaliyet alanlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olması için ve dilerse başka işler için de noter tasdikli bir vekaletname vermesi gerekir. Bu orijinal vekaletname de noter tasdikinden sonra Valilikte veya Kaymakamlıkta “Apostille'necektir.

5. Şirketin Bulgaristan'daki temsilciliğini veya şubesini idareyle yetkili kişi, Bulgaristan'a gelip burada yaptırtılacak başka işlemleri takip ettirmek için avukatına vekalet verir ve kendi orijinal imza sirkülerini Bulgar noterine onaylatır.

NOT: Türkiye'de yaptırtılacak 1, 2. ve 3. şıktaki işlemler orada tercüme ettirilmez, ettirilse de Bulgaristan'da kabul görmez ve yeniden tercüme ettirilir.

ÖNEMLİ NOT: Yabancı uyruklu özel kişi ile tüzel kişinin Bulgaristan'da kuracakları şirketlerin avantajları ve dezavantajları:

1. Özel kişinin (kişilerin) kuracağı Bulgar şirketi, mahkeme kararındaki İştigal Konusu'nda yer alan faaliyet alanlarının dışındaki faaliyetleri de gerçekleştirebilir, yeter ki, kanunla veya hükumetin geçici bir kararnamesiyle yasaklanmış faaliyetler olmasın. Ancak 10 (on) Bulgar vatandaşına sigortalı istihdam sağlamak zorundadır.

2. Tüzel kişinin kuracağı Bulgaristan'dan temsilciliği 10 kişiye istihdam sağlamak zorunda değildir, buna rağmen Bulgaristan oturumu alabilir. Ancak beş yıl sürekli oturumdan sonra sabit oturum alamaz ve dolayısıyla Bulgaristan vatandaşlığı talebinde bulunamaz. Böyle bir temsilcilik Bulgaristan'da ticari faaliyet gösteremez. Ancak şirketi temsil etmekle, Bulgaristan'da pazar araştırmaları, görüşmeler, sözleşmeler yapmakla yetinmek zorundadır.


+ 359 896 860 188
İŞ SAATLERİ
Pazartesi:

09:30-17:30


Salı:

09:30-17:30

Çarşamba:

09:30-17:30


Perşembe:

09:30-17:30

Cuma:

09:00-17:30


Cumartesi:

Resmi günlerde