Göçmenlerin Hizmet Süresi Belge Hazırlığı ve İşlemleri

BİR YABANCI UYRUKLUNUN BULGARİSTAN'DA OTURUM ALMASI İÇİN NELER GEREKLİ?

1. YOL: Bir Bulgar Vatandaşıyla Evli Olması

Bir Bulgar vatandaşıyla resmi evlilik yapmış olan bir yabancı uyruklu Bulgaristan oturumu almak veya Bulgar vatandaşı olmak istiyorsa, aşağıdaki belgeleri kendisine temin etmiş olmalıdır:

Resmi evlilik Bulgaristan'da yapılmışsa Bulgar makamlarınca verilmiş olan Evlenme Kayıt Örneği'nin (Udostoverenie za sklyuçen grajdanski brak) noter tasdikli bir sureti ve müracaatın yapılacağı Polis Müdürlüğünden alınacak forum ve polisin talep edeceği evraklar da tamamlanıp dilekçe verilir.

Eğer resmi evlilik Bulgaristan'da değil de, Türkiye'de yapılmışsa, Türkiye'de hazırlatılıp Bulgaristan'a getirtilmesi gereken belgeler:

1. Evlenme Kayıt Örneği
2. Nüfus Kayıt Örneği
3. Türk vatandaşının Doğum Kayıt Örneği
4. Türkiye'de dünyaya gelmiş çocukları var ise, her çocuğun Doğum Kayıt Örneği

NOT 1: Bu belgeler, ilgilinin kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü'nden alınır.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gitmiş olan gelinin veya damadın Bulgaristan'dan Türkiye'ye giderken hangi isimlerle gitmiş ve orada hangi isimleri (özellikle soyismini) almış olduğunu gösterir belge.

NOT 2: Bu belge Köy Hizmetlerinden veya Valilik Özel Dairesinden, Valilik Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden, bazen da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden ve Emniyet Müdürlüğünden verilir.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda adı geçen belgelerin hepsine, kurumun bağlı bulunduğu Valilikten veya Kaymakamlıktan “APOSTILLE” mührü alınır. “Apostille” mührü alındıktan sonra belgeler Türkiye'de değil de, Bulgaristan'da bir yeminli tercümana Bulgarca'ya tercüme ettirilir.

Bulgaristan vatandaşı olan eş, bu şekilde işlenmiş olan belgeleri alıp Bulgaristan'daki resmi adres kaydının bulunduğu belediyeye götürüp evliliklerinin evlilik Siciline işletilmesini ve kendilerine bir Bulgar “Evlilik Kayıt Örneği” (Udostoverenie za sklyuçen grajdanski brak) ve eğer varsa çocuklarına da Bulgaristan Kimlik Numarası – EGN ve Bulgar “Doğum Kayıt Örneği” (Udostoverenie za rajdane) verilmesini talep eder.

Bulgar vatandaşı eşin kendisi ve çocukları zaten vatandaş oldukları için onlara başka bir şey gerekmez.

Bulgar Evlilik Kayıt Örneği alındıktan sonra bu belgeyle Türkiye'deki Bulgaristan Başkonsolosluklarından birisine gidilip Bulgar vatandaşı olmayan eş için evlilikten dolayı “D” tipi Bulgar vizesi talep edilir. Konsolosluğun da ilave ettireceği bazı evraklar da tamamlanıp bu vize alınır ve tekrar Bulgaristan'a gelip Bulgar vatandaşı eşin resmi adres kaydının bulunduğu mahaldeki polise gidilip evlilikten dolayı geçici oturum dilekçesi verilir. Polisten alınacak forum ve evraklar da tamamlanıp oturum müracaatı yapıldıktan sonra 7 (yedi) mesai günü zarfında oturum neticesi çıkacaktır. Polisin takdirine göre yabancı uyrukluya ilkin üç aylık, altı aylık ya da 12 aylık oturum verilecektir.

Evlilikten dolayı alınacak oturumlar beş yıl boyunca geçici oturumlar olarak sürdürülür. Beş yıl sonra evlilik hala devam ediyorsa, yabancı uyruklu gelin veya damat artık sabit oturum (postoyanno prebivavane) ve Bulgar vatandaşlığını almaya hak kazanmış olacaktır ve bu kez vatandaşlık için müracaat edecektir.

Eğer evlilik üzerinden 5 veya fazlası yıl geçtiyse, ilkin bir geçici oturum alınacak, ondan sonra hemen sabit oturuma müracaat edilecektir. Evlilik üzerinden 5, 6 veya daha fazlası yıl geçtiyse de hemen vatandaşlık hakkı doğmuyor, çünkü üç yıllık sabit oturum döneminden geçme zorunluluğu vardır. Yani böyle evliler de üç yıllık sabit oturum dönemini geçirtmek ve ondan sonra vatandaşlık için müracaat etmek zorundadırlar.

2. YOL: Bulgaristan'da Bir Şirket Kurmak ve Şirket Üzerinden Oturum Almak.

Bu ikinci yolu tercih edenler şunu bilmeliler ki, Bulgaristan Yabancılar Kanunu'na göre, Bulgaristan'da şirket kurup iş yapmak ve oturum almak isteyen bir yabancı uyruklu yatırımcı, 10 Bulgar vatandaşına sigortalı istihdam sağlamak zorundadır.

3. YOL: Bulgaristan' 500 000 USD'lik yatırım yapmış olmak. Böyle bir yatırımcının sabit oturumu alması için yıllarca beklemesine gerek kalmaz. Altı aya varmaz sabit oturumunu alabilir.

Şirket ve yatırım üzerinden oturum alma şartları farklıdır ve Türkiye'de yapılacak bir işlem yoktur.


+ 359 896 860 188
İŞ SAATLERİ
Pazartesi:

09:30-17:30


Salı:

09:30-17:30

Çarşamba:

09:30-17:30


Perşembe:

09:30-17:30

Cuma:

09:00-17:30


Cumartesi:

Resmi günlerde